0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Si të paguaj kredinë?

Paguaj në degët e Monego

Vizitoni njërën nga degët tona për të kryer pagesën e këstit të kredisë. Kliko këtu.

 

Paguaj nëpërmjet një transferte bankare

Mund të paguani nëpërmjet një transferte bankare në llogaritë tona:

  • BPB Bank: 1300 0015 0001 1968
  • TEB Bank: 2011 0001 4540 6920
  • Banka Ekonomike: 1401 0000 1365 7003 

 

Paguaj në zyrat e Postës së Kosovës

Në zyrat e postës gjithandej nëpër Kosovë.

 

Paguaj në degët e Western Union

Në degët e Western Union në Kosovë.

 

KUJDES: Në përshkrimin e pagesës është e domosdoshme të vendoset numri i marrëveshjes së kredisë!

Çka nëse nuk mund ta paguani me kohë kredinë?

Monego u ofron të gjithë klientëve të saj mundësinë e “Shtyrjes së Datës së Pagesës”.
Pra, nëse për ndonjë arsye nuk mund të paguani kredinë në kohën e caktuar me marrëveshje, atëherë drejtohuni tek ne dhe bëni shtyrjen e afatit të pagesë në mënyrën e duhur, pa marr asnjë ndëshkim.

Shtyrja e datës së pagesës mund të bëhet duke paguar një vlerë të caktuar varësisht ditëve që dëshironi të shtyni pagesën.

Pagesën për  "Shtyrjen e Datës së Pagesës" mund ta bëni në degët tona, në bankë, në filialet e Postës së Kosovës apo në pikat e "Union Net Western Union".

Monego ju ofron afat të shtyrjes së pagesës prej 7, 14 ose 30 ditë.

Referojuni çmimores së Monego në lidhje me çmimin e shtyerjes së datës së pagesës: www.monego.com/faqet/cmimorja-kredi

 

1. Na kontakto

Vizitoni njërën nga degët tona (Degët e Monego) ose na thirr 0800 777 88.

 

2. Cakto ditët e shtyrjes: 7, 14 ose 30 ditë

Ju mund të shtyni datën e pagesës për 7, 14 ose 30 ditë. Zgjedhni opcionin që ju përshtatet.

 

3. Paguaje "Shtyrjen e datës së Pagesës"

Pagesën mund ta bëni në degët e Monego, nëpërmes trasfertës bankare, apo në zyrat e Postës së Kosovës, gjithandej nëpër Kosovë.

 

KUJDES: Në përshkrimin e pagesës është e domosdoshme të vendoset numri i marrëveshjes së kredisë dhe të cekët që pagesa është për shtyrje të datës së pagesës.

.