0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Rreth kredive tuaja

Avantazhet e kredisë me KËSTE?

Kredi në shumë prej 20 dei në 1000 euro, me këste prej 3, 6 apo 12 muaj.

 

Përse duhet të zgjedhni Monego.com?

  • Kredia deri 1000€,
  • 3, 6 ose 12 këste
  • Apliko vetëm me letërnjoftim
  • Kredi për 15 minuta
  • Kredi 100% online (aplikimi dhe disbursimi i mjeteve)
  • Merr paratë kesh në degët e Monego
  • Mund të shtyni datën e pagesës së këstit
.