0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Rreth kredive tuaja

Çfare kredi ofron Monego.com?

  • Monego ofron kredi në shumë prej 20 deri në 300 euro me pagesë njëherëshe (me një këst). Afatet e shlyerjës janë për 7, 14 apo 30 ditë.
  • Kredi në shumë prej 20 deri në 1000 euro me disa këste. Afatet e shlyerjës janë për 3, 6 apo 12 muaj.
.