0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Rreth kredive tuaja

Çfarë është tarifa e administrimit të kredisë?

Tarifa e administrimit të kredisë është kostoja e shërbimit për kredinë e ofruar, e përllogaritur si një përqindje mbi vlerën e kredisë, e cila ndryshon në bazë të afatit të kredisë së përzgjedhur, mësoni më tepër tek e Çmimorja e Monego.

.