0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

POZITË E LIRË: Mirëmbajtës Teknik

Monego LLC është kompani që ofron shërbime financiare, duke përfshirë kredi të shpejta konsumuese “Pagesa një-herëshe” në tregje në zhvillim. Më një eksperiencë të dëshmuar dhe me zyrat kryesore në Prishtinë, kompania për qëllim ka ofrimin e kredive konsumuese dhe shërbimeve tjera mikrofinanciare për individ privat me një proces të kreditim të përshtatshëm për konsumatorët.

Me ekip të përbërë nga ekspertë të teknologjisë financiare, IT dhe shërbimit për klientë, Monego Shpk ofron një ambient inovativ, shoqëror dhe mbështetës me një mundësi për të mësuar dhe për tu zhvilluar profesionalisht.

Kompania do të ofrojë:

 • Pajisje moderne
 • Pajisje dhe mjete të teknologjisë së lartë
 • Pagë konkurruese

Pozita:

Ne jemi duke kërkuar Mirëmbajtës Teknik për degët tona.

 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës për mirëmbajtjen teknike të degës;
 • Përkujdeset për të gjitha dëmet dhe defektet eventuale në degë;
 • Bënë mirëmbajtjen teknike të objekteve;
 • Kujdeset për rregullimin dhe ndërrimin e xhamave, poqeve elektrike, instalimin elektrik;
 • Furnizon degën me materiale të nevojshme;
 • Kupton dhe i respekton procedurat e komunikimit hierarkik;
 • Përshtatet në punë ekipore;
 • Aftësi për të punuar me orar fleksibil dhe fundjavave.

 

Kualifikimet e kërkuara:

 • Shkollimi i mesëm 
 • Të kenë gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore,
 • Çertifikata e policisë, për të kaluarën kriminale
 • Eksperienca në fushën relevante është një përparësi, por jo e domosdoshme
 • Patent shofer, kategoria B;

Kompania është e determinuar në ofrimin e një ambienti me diversitet dhe të qenurit punëdhënës të barabartë na bënë krenar. Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të konsiderohen për punësim në kompaninë tonë pa dallim race, ngjyre, besimi apo gjinie.

Si të aplikoj?

Kandidatët që e shohin veten si të përshtatshëm për këtë pozitë të aplikojnë në email adresën hr@monego.com, me subject “Mirëmbajtës Teknik ”, duke përfshirë:

 • CV e përditësuar;
 • Letërnjoftimi;
 • Diploma e shkollës së mesme.

 

Data e fundit për aplikim është 03 Qershor 2019. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

I mirëpresim aplikacionet e juaja!

 

.