0800 777 88[email protected]Çdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00
Thirr PA PAGESË! : 038777888
Na dërgo email
Ose

Pagesat

Çfarë ndodhë nëse nuk paguhet në kohë kredia?

Ne ju këshillojmë të kryeni pagesën e kredisë brenda datës së përcaktuar në Marrëveshjen e Kredisë.

Mirëpo, nëse për ndonjë arsye nuk mund të paguani në kohën e duhur, ne ju ofrojmë mundësinë të aplikoni për shtyerje të kësaj datë pagese me një pagesë shtesë.

 

Në rastet kur kësti juaj nuk do të shlyhet në kohë dhe nuk eshte kryer procesi i plotë për të shtyrë datën e pagesës, ju do të ngarkoheni me nje penalitet për çdo dite vonese prej 0.5% mbi vlerën e prapambetur.

 

Mos pagesa e kredisë do të rezultojë edhe në historiatin tuaj kreditor në BQK, i njohur si CRK, gjë që ju vështirëson marrjen e kredive në të ardhmen në institucione financiare të Kosovës.

 

Rasti mund të dërgohet tek kompanitë për kthim të kredive apo përmbaruesit, duke ngarkuar kosto shtese në borxhin e klientit. 

.